BTW-tarief
  Wat doen wij     Voorwaarden     Referenties     Materialen     Foto's     E-mail  
ouderdomsverklaring
Algemeen:
Startpagina

BTW-tariefLager BTW Tarief 6 % in plaats van 19 % voor woningen ouder dan 15 jaar en voor particuliere bewoning (u hoeft geen eigenaar te zijn !): Voorlopig verlengd tot eind 2010. Maak er a.u.b gebruik van!!

A.

Onder schilder- en stukadoorwerk wordt verstaan: (definitie Ministerie van Financien):

"Het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en van pasteuze dan wel gelijmde materialen, daaronder begrepen de daartoe noodzakelijk voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden".

* onder het lage tarief valt niet het plaatsen van wanden en het aanbrengen van tegels;

* onder het lage tarief valt (binnen de voorwoorden) ieder type schilder- en stukadoorwerk, dus zowel binnen als buiten als binnen/ buiten met uitzondering van thermische gevelisolatie en het plaatsen van (separatie) wanden;

* het begrip 'verwerken en aanbrengen' kan ruim worden opgevat en omvat dus iedere toepassing, met welk hulpmiddel en hoe ook (maar meestal met spuit, kwast, roller en spaan;

* bij de genoemde producten kan niet alleen gedacht worden aan lakverven, vernissen en beitsen maar ook grondverven, impregneermiddelen, hechtprimer en andere hechting bevorderende materialen zoals pleisterdragers;

* bij de pasteuze materialen gaat het om bijvoorbeeld sierpleisters en spack alsmede om kunststof-, gips- en cement en kalkgebonden materialen;

* bij gelijmde materialen gaat het om wandafwerkingen met een vaste substantie zoals behang;

* het verlaagde tarief omvat tevens de voor het verwerken van de betreffende producten noodzakelijke voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden zoals afplakken, tapen, schuren, stralen, ontvetten e.d.

B.
Het verlaagde tarief geldt alleen voor schilder- en stukadoorwerk aan woningen ouder dan 15 jaar. Het begrip 'woning' mag daarbij ruim worden opgevat. Het gaat dus om alles wat tot een persoonlijk verblijf dient. Dus van villa tot boerderij en van bungalow tot appartement. Maar ook de tijdelijk onbewoonde woning, de tot woning verbouwde garage, de studentenkamer, de aanleunwoningen, de opdracht van een vereniging van eigenaars voor onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten van een flat en ook de tweede woning e.d. valt onder het lage tarief. Wordt een woonhuis tevens als kantoor gebruikt (bijv. de praktijkwoning van de huisarts, tandarts, architect) dan is verdedigbaar dat eveneens het lage tarief van toepassing is, mits meer dan 50% van de woning daadwerkelijk als woning wordt gebruikt. Bepalend is dus het feitelijke (beoogde) gebruik van het grootste deel van het betreffende pand.

C.
Het verlaagde tarief geldt alleen bij voldoende ouderdom van de woning. Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 15 jaar, is officieel bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie ingevolge de Wet waardering ontroerende zaken. In de praktijk wordt de ouderdom dus bepaald door het eerste feitelijk gebruik. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand gekomen (denk aan de uit- of opbouw aan een bestaande woning) dan dient de woning tenminste voor de helft te bestaande uit delen die ouder zijn dan 15 jaar teneinde voor het geheel in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief.

Overigens verlangt de Belastingdienst bij de administratie van de ondernemer in het schilders- of stukadoorsbedrijf een door de opdrachtgever af te geven ouderdoms- verklaring. Het model van een dergelijke verklaring is te verkrijgen bij NAVAS en de Federatie van Afbouw Bedrijfschappen of te downloaden op deze site. Weliswaar ontslaat een dergelijke verklaring de ondernemer niet van de verantwoordelijkheid voor een juiste BTW-aangifte, maar bij twijfel kan deze verklaring in bepaalde gevallen het voordeel van de twijfel geven. Bronnen ten behoeven van de verklaring zijn het kadaster, eigendomspapieren, huurcontracten e.d.